Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 24 Cze 2019
Platforma Zamówień Publicznych Drukuj Email
Wtorek, 31 Lipiec 2018 07:09

Platforma zamówień publicznych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

szdw-kielce.logintrade.net

1) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, iż wszystkie ogłoszenia

o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dostępne będą na Platformie Przetargowej pod adresem https://szdw-kielce.logintrade.net, tj.

- ogłoszenia o postępowaniach do 6 000 euro;

- ogłoszenia o postępowaniach do 30 000 euro;

znajdują się w zakładce ZAPYTANIA DO 30 000 EURO

https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

- ogłoszenia o postępowaniach do progów unijnych;

- ogłoszenia o postępowaniach powyżej progów unijnych

znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Platforma Przetargowa w postępowaniach :

- do 6 000 euro,

- do 30 000 euro,

- do progów unijnych

wykorzystywana będzie jako środek komunikacji elektronicznej do udostępnienia SIWZ, informacji o modyfikacji SIWZ, wyjaśnień treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów (w tym oświadczeń lub pełnomocnictw), udostępnienia informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, wniosku o udostępnianie ofert.  Uwaga – powyższe nie dotyczy składania ofert (oferty składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

 

2) W postępowaniach w procedurze "unijnej"(dawnej ogłoszenia powyżej progów unijnych), prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert,  wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz  z ofertą, w tym wstępnego oświadczenia własnego wykonawców składanego na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

jak również wyjaśnień kierowanych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, uzupełniania dokumentów (oświadczeń lub pełnomocnictw) odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Platforma Przetargowa będzie wykorzystana jako środek komunikacji elektronicznej (jak powyżej w pkt. 1).

Przy pierwszym wysłaniu zapytania do SIWZ lub pierwszym złożeniu oferty

z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.
Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem:

https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".


Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27

pn-pt: 8:00-16:00

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.