Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Piątek, 19 Lip 2019
Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   
Niedziela, 20 Czerwiec 2010 03:29

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami.

 

Budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej

 

Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786

 

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 728 na odcinku Łopuszno – DK 74

 

Mała Pętla Świętokrzyska : „DW 752-Pogórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km

 

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów

 

Budowa obwodnicy m. Zbludowice

 

Budowa obwodnicy Pińczowa

 

Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km

 

Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764

 

Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269

 

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

rozwój polski wschodniej

 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

 

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów węzeł Jaworznia (S7)

 

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73

 

Inwestycje zakończone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu

od km 0+061,10 do km 2+300,00

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II od Łopuszna do granicy województwa.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B

 

Mała Pętla Świętokrzyska – przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna.

 

Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - Etap I

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko - Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach

 

Inwestycje zakończone ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)

 

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728

 

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek