Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 22 Paź 2018

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786

 

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 728 na odcinku Łopuszno – DK 74

 

Mała Pętla Świętokrzyska : „DW 752-Pogórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km

 

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów

 

Budowa obwodnicy m. Zbludowice

 

Budowa obwodnicy Pińczowa

 

Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km

 

Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764

 

Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269

 

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

rozwój polski wschodniej

 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

 

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów węzeł Jaworznia (S7)

 

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73

 

Inwestycje zakończone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu

od km 0+061,10 do km 2+300,00

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II od Łopuszna do granicy województwa.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B

 

Mała Pętla Świętokrzyska – przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna.

 

Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - Etap I

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko - Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach

 

Inwestycje zakończone ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)

 

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728

 

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek