Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Piątek, 19 Lip 2019
Trasy Rowerowe Polski Wschodniej
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 07 Wrzesień 2012 13:52

 

Rozwój Polski Wschodniej

"Fundusze europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej"

 

W dniu 31.08.2012 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Koszt realizacji zadania: 23 757 039,01 zł

Termin zakończenia zadania: 31.12.2015 r. - Projekt zakończono w terminie.

 

Celem projektu jest stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, która umożliwi ponadregionalną turystykę rowerową, łączącą pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

 

Trasa rowerowa w województwie świętokrzyskim przebiega przez następujące miejscowości:

Trześń > Sandomierz > Koćmierzów > Zajeziorze > Skotniki > Sośniczany > Jachimowice > Byszów > Klimontów > Górki > Pokrzywianka > Konary > Kujawy > Ujazd > Iwaniska > Zielonka > Marianów > Wierzbka > Niemirów > Rakówka > Raków > Mędrów > Smyków > Holendry > Ujny > Trzemosna > Borków > Marzysz > Suków > Dyminy >Kielce (południowe obrzeża miasta oraz łącznik do PKP Kielce) > Górki Szczukowskie > Podzamcze > Chełmce > Oblęgorek > Porzecze > Pępice > Cierchy > Stachura > Mokry Bór > Skoki > Leśniówka > Straszów > Kłucko > Łysów > Węgrzyn > Grębosze > Mościska Małe > Mościska Duże > Plenna > Sielpia Wielka > Gatniki

Przebieg trasy został wyznaczony tak, aby ukazać atrakcyjność Naszego regionu a turyści zarówno długodystansowi jak również amatorzy zdrowego trybu życia i rodziny z dziećmi mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze miejsca w województwie świętokrzyskim.

 

Ogólna długość tras rowerowych wynosi 190,36 km w tym:

- długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych 24,90 km;

- długość ciągów rowerowo-pieszych (adaptacja/przebudowa pobocza) 6,10 km;

- długość przebudowanych dróg gruntowych 26,02 km;

- długość ścieżki na zasadach ogólnych 124,69 km;

- wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 8,65 km.

 

Trasa poprowadzona została wzdłuż następujących kategorii dróg:

- drogi krajowe 1,37 km (0,72%);

- drogi wojewódzkie 25,71 km (13,50%);

- drogi powiatowe 103,36 km (54,30%);

- drogi gminne 41,05 km (21,56%);

- drogi miejskie 15,54 km (8,16%);

- drogi inne (leśne) 3,33 km (1,75%).

 

Rozpoczyna się nabór do MPR - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

 

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

 

Dokumenty do pobrania w ramach MPR

 

Program Rozwój Polski Wschodniej


Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

 

Zobacz przebieg trasy rowerowej

 

Przebieg Trasy Rowerowej wg Studium Wykonalności

 

Odc. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj.  Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice - zadanie zrealizowane

 

Odc. w ciągu drogi krajowej Nr 77 i 79 w m. Sandomierz - zadanie zrealizowane

 


Poprawiony: Wtorek, 10 Maj 2016 09:10