Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Niedziela, 22 Kwi 2018
ŚZDW Kielce - Utrudnienia w ruchu Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   

Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na drogach

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 20 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny;
  ŚZDW w Kielcach informuje, że z uwagi na ograniczenia czasowe na wprowadzenie organizacji ruchu, dodatkowe oznakowanie w zakresie zalecanych objazdów dla pojazdów ciężarowych zostanie wprowadzone w terminie do końca marca 2018r.
  Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych.
  Ograniczenie tonażu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 763 przewidziane jest do końca 2018r.

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • DW 750 Ćmińsk - Barcza
 • DW 756 odcinek Szydłów - Stopnica
 • DW 758 odcinek Iwaniska - Klimontów
 • DW 771 odcinek Wiślica - Strożyska

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton.

 • DW 764 odcinek Staszów - Połaniec

Utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami

Całkowite zamknięcia

 • DW 764 odc. Niwy - Łukawa ze względu na rozbudowę drogi; objazd został poprowadzony drogami powiatowymi 0332T, 0337T, DK 74 oraz DW 765; dla miejscowości Cisów i Łukawa objazd będzie prowadzony drogą powiatową 0350T do miejscowości Korzenno; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odcinek od km 8+740 (tj. od skrzyżowania z DP 0331T m. Niestachów) do km 9+600; Dla zamkniętego odcinka zaprojektowano następujące objazdy:
  1. Dla kierunku od Kielc do Daleszyc - od m. Suków drogą powiatową DP 0335T do m. Borków, a następnie drogą powiatową DP 0322T do m.Daleszyce.
  2. Dla kierunku od Daleszyc do Kielc drogą powiatową DP 0322T do m. Borków i drogą powiatową DP 0335T do m. Suków.
  Dodatkowo dla pojazdów poniżej 8t wyznaczono objazd od strony Daleszyc drogą gminną 319007T od m. Kranów do drogi powiatowej nr DP 0332T do m. Słopiec Rządowy.
  W związku z zamknięciem skrzyżowania DP 0331T z DW 764 lokalny ruch na kierunku Niestachów-Suków i Kranów odbywać się bedzie drogą powiatową nr 0329T; Planowany termin zakończenia robót 30.09.2018 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 762 odc. węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (w km około 15+000 do km 25+200) wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej 762 z wyłączeniem dojazdu do posesji i pojazdów budowy. W terenie wyznaczono objazd droga krajową S7 oraz drogami wojewódzkimi 761 i 768 przez miejscowość Piekoszów i Łopuszno, km ok. 21+699 do km ok. 23+169 ( km roboczy 6+750 do km 8+220 odc. pomiędzy skrzyżowaniem DW 762 z DP 0273T kierunek Mosty a skrzyżowaniem z DP 0276T kierunek m. Bolmin) z uwagi na planowana rozbiórkę mostu na rz. Hutka, km ok. 14+949 do km ok.15+250 km (roboczy 0+000 do 0+300 - początek rozbudowy DW 762)
  Dla ruchu lokalnego dla pojazdów 3,5 T  oraz komunikacji zbiorowej objazd poprowadzono drogą powiatową  ul. Małogowską, droga powiatową 0275T , drogą powiatową 0276T, oraz drogami gminnym nr 000470T oraz 000455T. Objazd odbywać się będzie poprzez miejscowości Zajączków oraz Bolmin. Dla ruchu lokalnego na całym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 762 może wystąpić częściowe zajęcie jezdni, lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlna.
  Planowany termin zakończenia robót związanych z budową mostu na rzece Hutka 30.06.2018. Planowany termin zakończenia robót 30.11.2018 r.
 • DW 754 – na odcinku Ostrowiec Św. - Czekarzewice Pierwsze (od km 4+123,90 do km 29+269) wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej Nr 754.
  Dla pojazdów o masie powyżej 12 t na przedmiotowym odcinku wyznaczono objazdy przez miejscowości: Ożarów, Czekarzewice i Lipsko.
  Dla pojazdów o masie poniżej 12 t na przedmiotowym odcinku wyznaczono objazdy przez miejscowości: Ostrowiec Św., Sienno, Walentynów, Solec nad Wisłą.
  Dla ruchu lokalnego na odcinku Magonie – Bałtów wyznaczono objazd przez miejscowości: Magonie, Pogórze, Lemierze, Bałtów.
  Dla ruchu lokalnego na odcinku Maksymilianów – Pętkowice wyznaczono objazd przez miejscowości: Maksymilianów, Magonie, Pogórze, Wycinka, Ulów, Wólka Pętkowska, Pętkowice.
  Dla ruchu lokalnego na całym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 754 może wystąpić częściowe zajęcie jezdni, lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlna.
  Planowany termin zakończenia robót 31.07.2018 r.

 

Częściowe zajęcie jezdni

 • DW 728 od km 141+605,50 do km 142+002,25 częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h w związku z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa; ruch wahadłowy sterowany ręcznie; planowany termin zakończenia robót 30.06.2018 r.
 • DW 777 od km 6+939,80 do km 7+855 i od km 8+090 do km 9+220 częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h w związku z przebudową drogi; ruch wahadłowy sterowany ręcznie; planowany termin zakończenia robót 31.07.2018r.
 • DW 757 od km 36+393 (baza PKS w Staszowie)  do km 40+100 (koniec m. Sielec) częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości w związku z przebudową drogi; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.07.2018 r.
 • DW 755 od km 12+124 do km 16+247 częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h w związku z rozbudową drogi; w km 7+799 ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 30.04.2018r.
 • DW 744 od km 36+470 do km 36+763 w obrębie skrzyżowania ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich w Starachowicach – częściowe zajęcie jezdni i chodnika oraz ograniczenie prędkości do 30 km/godz.;  ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie; planowany termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.