Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Wtorek, 18 Gru 2018
ŚZDW Kielce - Utrudnienia w ruchu Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   

Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na drogach

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny;
  Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.
  Ograniczenie tonażu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 763 przewidziane jest do końca 2018r.

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • DW 750 Ćmińsk - Barcza
 • DW 756 odcinek Szydłów - Stopnica
 • DW 758 odcinek Iwaniska - Klimontów
 • DW 771 odcinek Wiślica - Strożyska

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton.

 • DW 764 odcinek Staszów - Połaniec

Utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami

Całkowite zamknięcia

 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska od km 62+971,82 do km 65+261,82 - wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej 742 z wyłączeniem pojazdów w ruchu lokalnym zgodnie z tabliczką informacyjną. Dla bezpieczeństwa ruchu prace na zamkniętym odcinku będą prowadzone etapami. Ruch kierowany będzie przez uprawnionych pracowników lub przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Dla zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 742 Nagłowice – Włoszczowa wyznaczono objazd od miejscowości Włoszczowa drogą powiatową nr 0227T przez Wolę Wiśniową, Konieczno i dalej drogą powiatową nr 0223T do drogi nr 742 (m.Przygradów). Planowany termin zakończenia robót 31.12.2018 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 742 w związku z przebudową drogi na odcinku od km 51+600 do km 52+680 wraz z rozbudową mostu na rzece Czarna, nastąpiło zamknięcie ruchu w km 52+200.Objazd dla pojazdów o masie do 3,5t, mieszkańców i komunikacji publicznej wyznaczono przez drogi lokalne pomiędzy miejscowościami Pilczyca i Kluczewsko tj. drogami powiatowymi Nr DP 0252T, DP 0252T, DP 0251T.Objazd tranzytowy dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5t został wyznaczony przez drogi krajowe Nr 42 na odcinku Przedbórz – Ruda Maleniecka, drogą krajową Nr 74 na odcinku Ruda Maleniecka – skrzyżowanie z DW 728 w m. Wiosna, oraz drogami wojewódzkimi Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 do Łopuszna i dalej drogą wojewódzką nr 786 z Łopuszna do Włoszczowy. We Włoszczowie odjazd zakończono na odcinku drogi wojewódzkiej nr 785 która graniczy z drogą wojewódzką nr 742. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi do 30.11.2018r.
  Zobacz mapę z objazdem

 • DW 751 ze względu na przebudowę drogi zamknięty został ruch od km 16+593 do km 18+813,31, w km 16+355 remontowany jest obiekt mostowy, odbywa się ruch wahadłowy na sygnalizacji świetlnej,

 • DW 752 w km 4+657 do km 5+348,5; w km 2+998,68 do km 3+591,81 oraz w km 11+417,57 do km 13+975,5, odbywa się ruch wahadłowy na sygnalizacji świetlnej lub częściowym zajęciu jezdni oraz występuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Planowany termin zakończenia 31.05.2019r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 od dnia 23.07.2018 do 25.07.2018 r, w związku z montażem przepustów pod drogą wojewódzką nr 764 Cisów-Widełki , w godz. 8-15:30 odcinek od posesji Cisów 118 do mostu na rzece Łukawa będzie nieprzejezdny (również dla mieszkańców i środków komunikacji zbiorowej)
 • DW 764 w dniach 11.07.2018-18.07.2018, na wyłączonym z ruchu odcinku DW 764 Niwy-Cisów, prowadzone będą roboty związane z wykonywaniem przepustów. W związku z powyższym w godzinach od 8.00 do 15.00 odcinek będzie nieprzejezdny również dla mieszkańców Cisowa oraz pojazdów transportu zbiorowego
 • DW 764 odc. Niwy - Łukawa ze względu na rozbudowę drogi; objazd został poprowadzony drogami powiatowymi 0332T, 0337T, DK 74 oraz DW 756; dla miejscowości Cisów i Łukawa objazd będzie prowadzony drogą powiatową 0350T do miejscowości Korzenno; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odcinek od km 8+740 (tj. od skrzyżowania z DP 0331T m. Niestachów) do km 9+600; Dla zamkniętego odcinka zaprojektowano następujące objazdy:
  1. Dla kierunku od Kielc do Daleszyc - od m. Suków drogą powiatową DP 0335T do m. Borków, a następnie drogą powiatową DP 0322T do m.Daleszyce.
  2. Dla kierunku od Daleszyc do Kielc drogą powiatową DP 0322T do m. Borków i drogą powiatową DP 0335T do m. Suków.
  Dodatkowo dla pojazdów poniżej 8t wyznaczono objazd od strony Daleszyc drogą gminną 319007T od m. Kranów do drogi powiatowej nr DP 0332T do m. Słopiec Rządowy.
  W związku z zamknięciem skrzyżowania DP 0331T z DW 764 lokalny ruch na kierunku Niestachów-Suków i Kranów odbywać się bedzie drogą powiatową nr 0329T; Planowany termin zakończenia robót 30.09.2018 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 od dnia 16.07.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 319997T oraz 319009T . Miejsca skrzyżowań budowanej obwodnicy z w/w drogami gminnymi zostaną zamknięte dla ruchu ( pola oznaczone na planie sytuacyjnym numerami 3 i 7 ). Jednocześnie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0332T z wykonywanym odcinkiem obwodnicy Daleszyc zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu informująca o wyjeździe z budowy (pole oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 5)
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 764 z dniem 10.07.2018 r. zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 0328 T w m. Suków i wyznaczeniu objazdu drogą gminną nr 319003 T i wojewódzką nr 764. Zamknięciu podlega również odcinek drogi "ślepej"- ul. Nad Lubrzanką z dopuszczeniem ruchu dla mieszkanców
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 754 – na odcinku Ostrowiec Św. - Czekarzewice Pierwsze (od km 4+123,90 do km 29+269) wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej Nr 754.
  Dla pojazdów o masie powyżej 12 t na przedmiotowym odcinku wyznaczono objazdy przez miejscowości: Ożarów, Czekarzewice i Lipsko.
  Dla pojazdów o masie poniżej 12 t na przedmiotowym odcinku wyznaczono objazdy przez miejscowości: Ostrowiec Św., Sienno, Walentynów, Solec nad Wisłą.
  Dla ruchu lokalnego na odcinku Magonie – Bałtów wyznaczono objazd przez miejscowości: Magonie, Pogórze, Lemierze, Bałtów.
  Dla ruchu lokalnego na odcinku Maksymilianów – Pętkowice wyznaczono objazd przez miejscowości: Maksymilianów, Magonie, Pogórze, Wycinka, Ulów, Wólka Pętkowska, Pętkowice.
  Dla ruchu lokalnego na całym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 754 może wystąpić częściowe zajęcie jezdni, lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlna.
  Planowany termin zakończenia robót 05.12.2018 r.
  Zobacz mapę z objazdem

 

Częściowe zajęcie jezdni

 • DW 749 m. Nieświń, ul. Kielecka – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na przebudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 15.12.2018 r.
 • DW 749 m. Rogów – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na przebudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 15.12.2018 r.
 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na rozbudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.12.2018 r.
 • DW 767 od km 0+850 do km 1+458 - ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową obwodnicy Pińczowa; planowany termin zakończenia robót 31.10.2019 r.