Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Czwartek, 23 Maj 2019
ŚZDW Kielce - Utrudnienia w ruchu Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   

Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na drogach

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 30 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny;
  Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • DW 750 Ćmińsk - Barcza
 • DW 756 odcinek Szydłów - Stopnica
 • DW 758 odcinek Iwaniska - Klimontów
 • DW 771 odcinek Wiślica - Strożyska

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton.

 • DW 764 odcinek Staszów - Połaniec

Utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami

Całkowite zamknięcia

 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska od km 62+971,82 do km 65+261,82 - wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej 742 z wyłączeniem pojazdów w ruchu lokalnym zgodnie z tabliczką informacyjną. Dla bezpieczeństwa ruchu prace na zamkniętym odcinku będą prowadzone etapami. Ruch kierowany będzie przez uprawnionych pracowników lub przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Dla zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 742 Nagłowice – Włoszczowa wyznaczono objazd od miejscowości Włoszczowa drogą powiatową nr 0227T przez Wolę Wiśniową, Konieczno i dalej drogą powiatową nr 0223T do drogi nr 742 (m.Przygradów). Planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 751 ze względu na przebudowę drogi zamknięty został ruch od km 16+593 do km 18+813,31, w km 16+355 remontowany jest obiekt mostowy, odbywa się ruch wahadłowy na sygnalizacji świetlnej,

 • DW 752 w km 4+657 do km 5+348,5; w km 2+998,68 do km 3+591,81 oraz w km 11+417,57 do km 13+975,5, odbywa się ruch wahadłowy na sygnalizacji świetlnej lub częściowym zajęciu jezdni oraz występuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Planowany termin zakończenia 31.05.2019r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odc. Niwy - Łukawa ze względu na rozbudowę drogi; objazd został poprowadzony drogami powiatowymi 0332T, 0337T, DK 74 oraz DW 756; dla miejscowości Cisów i Łukawa objazd będzie prowadzony drogą powiatową 0350T do miejscowości Korzenno; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odcinek od km 8+740 (tj. od skrzyżowania z DP 0331T m. Niestachów) do km 9+600; Dla zamkniętego odcinka zaprojektowano następujące objazdy:
  1. Dla kierunku od Kielc do Daleszyc - od m. Suków drogą powiatową DP 0335T do m. Borków, a następnie drogą powiatową DP 0322T do m.Daleszyce.
  2. Dla kierunku od Daleszyc do Kielc drogą powiatową DP 0322T do m. Borków i drogą powiatową DP 0335T do m. Suków.
  Dodatkowo dla pojazdów poniżej 8t wyznaczono objazd od strony Daleszyc drogą gminną 319007T od m. Kranów do drogi powiatowej nr DP 0332T do m. Słopiec Rządowy.
  W związku z zamknięciem skrzyżowania DP 0331T z DW 764 lokalny ruch na kierunku Niestachów-Suków i Kranów odbywać się bedzie drogą powiatową nr 0329T; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 od dnia 16.07.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 319997T oraz 319009T . Miejsca skrzyżowań budowanej obwodnicy z w/w drogami gminnymi zostaną zamknięte dla ruchu ( pola oznaczone na planie sytuacyjnym numerami 3 i 7 ). Jednocześnie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0332T z wykonywanym odcinkiem obwodnicy Daleszyc zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu informująca o wyjeździe z budowy (pole oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 5)
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 764 z dniem 10.07.2018 r. zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 0328 T w m. Suków i wyznaczeniu objazdu drogą gminną nr 319003 T i wojewódzką nr 764. Zamknięciu podlega również odcinek drogi "ślepej"- ul. Nad Lubrzanką z dopuszczeniem ruchu dla mieszkanców
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 764 od dnia 28.02.2019 r. zamknięty zostaje dla ruchu odcinek drogi gminnej DG 319009 w miejscowości Niwy. Przejazd z Kranowa w kierunku Rakowa drogą wojewódzką 764 przez Daleszyce. Od dnia 28.02.2019 r. na drodze wojewódzkiej nr 764 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0337T (w kierunku m. Makoszyn) zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.
 • DW 768 w związku z intensywnymi opadami deszczu i zalaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Kazimierza Wielka wyznaczono objazd do Krakowa i Koszyc w miejscowości Topola przez miejscowość Broniszów do DW 776  do miejscowość Kazimierza Mała Wojciechów do DW 768 (mapa z objazdem). Objazd do Buska Zdroju dla DW 768 wyznaczono od m. Topola przez miejscowości Broniszów do DW 776, następnie przez m. Krzyż i Wiślicę. (zobacz mapę)

 

 

Częściowe zajęcie jezdni

 • DW 764 zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku DW 764 km 12+330 - 13+107, polegająca na czasowym połówkowym zamknięciu w/w odcinka drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego , sterowanego sygnalizacją świetlną
 • DW 872 m. Świniary ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej w km ok. 2+129 do km 2+998 wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Z uwagi na powyższe możliwe częściowe zajęcie jezdni i/lub pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Okresowo możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną. Planowany termin zakończenia robót to 31.08.2019r.
 • DW 768 od dnia 15.04.2019 r. wprowadzono organizację ruchu zastępczego w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 768 od km 2+600 do km 6+200 (odcinek Ludwinów -Łysaków Drugi) w ramach zadania: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500." Roboty będą prowadzone połówkowo, ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlej lub przez uprawnionych do tego pracowników; planowany termin zakończenia robót
 • DW 754 – Ostrowiec Św. - Czekarzewice Pierwsze (od km 1+912 do km 29+269),dla ruchu tranzytowego oraz lokalnego na całym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 754 może wystąpić częściowe zajęcie jezdni, lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlna; planowany termin zakończenia robót 31.05.2019 r.
 • DW 767 Pińczów - Busko Zdrój od km 4+425 do km 5+960 w m. Bogucice - częściowe zajęcie jezdni i/lub pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz.; okresowo możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; termin zakończenia robót planowany na 31.05.2019 r.
 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na rozbudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
 • DW 767 od km 0+850 do km 3+921 - ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie - Pasturka częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową obwodnicy Pińczowa; planowany termin zakończenia robót 31.10.2019 r.
 • DW 728 wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 728 (odcinek Radoszyce -Łopuszno) w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK74”