Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Niedziela, 08 Gru 2019
ŚZDW Kielce - Utrudnienia w ruchu Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   

Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na drogach

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 30 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny;
  Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • DW 750 Ćmińsk - Barcza
 • DW 756 odcinek Szydłów - Stopnica
 • DW 758 odcinek Iwaniska - Klimontów
 • DW 771 odcinek Wiślica - Strożyska

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton.

 • DW 764 odcinek Staszów - Połaniec

Utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami

Całkowite zamknięcia

 • DW 751 w Suchedniowie od km 1+540 do km 1+809. Objazdy zgodnie z załączonymi schematami. Przewidywany termin zamknięcia 5.11- 23.12.2019 r.
  Zobacz schemat objazdu
 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska od km 62+971,82 do km 65+261,82 - wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej 742 z wyłączeniem pojazdów w ruchu lokalnym zgodnie z tabliczką informacyjną. Dla bezpieczeństwa ruchu prace na zamkniętym odcinku będą prowadzone etapami. Ruch kierowany będzie przez uprawnionych pracowników lub przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Dla zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 742 Nagłowice – Włoszczowa wyznaczono objazd od miejscowości Włoszczowa drogą powiatową nr 0227T przez Wolę Wiśniową, Konieczno i dalej drogą powiatową nr 0223T do drogi nr 742 (m.Przygradów). Planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem


Częściowe zajęcie jezdni

 • DW 750 na odc. Chrusty - Lekomin w km 11+279 do km 12+900, częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 750; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.07.2020r.
 • DW 748 odcinek od km 8+590 do km 8+970 w miejscowości Bugaj gm. Strawczyn w związku z rozbudową drogi zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe wystąpi ograniczenie prędkości do 40 km/h, częściowe zajęcie jezdni (ruch prowadzony połówkowo) oraz pobocza. Podczas trwania robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub sterowany ręcznie. Planowany termin zakończenia prac to 15.12.2019 r.
 • DW 764 od dnia 08.08.2019r na odcinku od Daleszyc do Niwek Daleszyckich w związku z budową chodnika zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe zostanie wprowadzone częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. Podczas trwania robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub sterowany ręcznie. Planowany termin zakończenia prac to 31.10.2019r
 • DW 751 od dnia 06.08.2019 r. na odcinku DW 751 w Suchedniowie wystąpią utrudnienia , związane z wahadłowym ruchem pojazdów w obrębie obiektu mostowego w km 1+669
 • DW 758 m. Koprzywnica ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej od mostu (km ok.28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w dn. 01.08.2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe, możliwe jest częściowe zajęcie jezdni i/lub pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Okresowo możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót to 30.11.2019r
 • DW 973 w m. Nowy Korczyn od dnia 15.07.2019 został wprowadzony I etap tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z którym przeprawa promowa będzie funkcjonować do 30.10.2019 r. - dojazd do przeprawy promowej odbywa się przez plac budowy mostu na Wiśle.
 • DW 728 z powodu rozmycia objazdu drogi wojewódzkiej nr 728 („Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK74”) w km 106+150, w dniu 28.05.2019r. nieprzejezdny będzie odcinek DW 728 (relacja Radoszyce - Łopuszno) .
 • DW 768 od dnia 15.04.2019 r. wprowadzono organizację ruchu zastępczego w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 768 od km 2+600 do km 6+200 (odcinek Ludwinów -Łysaków Drugi) w ramach zadania: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500." Roboty będą prowadzone połówkowo, ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlej lub przez uprawnionych do tego pracowników; planowany termin zakończenia robót
 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na rozbudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
 • DW 767 od km 0+850 do km 3+921 - ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie - Pasturka częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową obwodnicy Pińczowa; planowany termin zakończenia robót 31.10.2019 r.
 • DW 728 wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 728 (odcinek Radoszyce -Łopuszno) w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK74”

 

 

 

 

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu i zalaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 768
w miejscowości Kazimierza Wielka ul. 1 Maja (dojazd do ronda przy baszcie) wyznaczono objazd relacji Skalbmierz - Kraków i Skalbmierz - Koszyce w miejscowości Topola przez miejscowość Kamyszów, Broniszów (DW 776), Jakuszowice do miejscowość Kazimierza Wielka.