Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Czwartek, 23 Maj 2019
Oświadczenia - Wykup gruntów
Drukuj
Piątek, 10 Maj 2013 13:22

Oświadczenia wymagane w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowej.

Wypełnione oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, pokój 218.

 

Wzory oświadczeń:

Oświadczenie - Wykup gruntów - Osoba fizyczna

Oświadczenie - Wykup gruntów - Jednostka