Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 22 Paź 2018
ŚZDW Kielce - Uzgodnienia i zezwolenia

Podstawa prawna

  1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 8 lutego 2007 r.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140 poz. 1481 z 2004r;
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U.Nr 177, poz. 1006 z 14 października 2003r. poz. 1729).

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Zajmujący pas drogowy składa projekt tymczasowej organizacji ruchu w wersji papierowej
oraz elektronicznej w formacie PDF.

Wnioski do pobrania

1 Zjazdy
2 Obiekty handlowe
3 Ogrodzenia
4 Oświetlenie
5 Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń wod-kan, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych
6 Reklamy
7 Dokumentacja projektowa