Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 22 Paź 2018
ŚZDW Kielce - archiwum zamówień 2014
Postępowanie numer 1/2014 (24.01.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor4   
Wtorek, 14 Styczeń 2014 00:00

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 410 Mg - loco Obwody Drogowe w: Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ostrowcu Świętokrzyskim i Tempoczowie.

Więcej…
 
Postępowanie numer 2/2014 (29.01.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor1   
Poniedziałek, 20 Styczeń 2014 00:00

szdw kielce

Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej wraz ze szczegółową Kartą Informacyjną i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w msc. Masłów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej” w podziale na 2 zadania częściowe

Więcej…
 
Postępowanie numer 3/2014 (21.02.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor2   
Wtorek, 14 Styczeń 2014 00:00

Sprzątanie ulic dróg wojewódzkich na terenie Obwodów Drogowych w Staszowie, Nowej Słupi i Tempoczowie w podziale na zadania częściowe:

Zadanie nr 4 Obwód Drogowy w Staszowie, Zadanie nr 5 Obwód Drogowy w Nowej Słupi, Zadanie nr 7 Obwód Drogowy w Tempoczowie.

Więcej…
 
Postępowanie numer 4/2014 (10.03.2014) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor2   
Czwartek, 20 Luty 2014 00:00

 

Remont drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Połaniec odc. Rudniki-Połaniec od km 67+185 do km 68+700 długość odcinka 1,515 km

Więcej…
 
Postępowanie numer 6/2014 (18.03.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor2   
Poniedziałek, 03 Marzec 2014 00:00

Roboty interwencyjno - remontowe w latach 2014-2015 z bieżącego utrzymania mostów, odwodnienia i barier ochronnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  - Rejony Dróg Wojewódzkich: Zgórsko, Staszów, w podziale na 7 zadań częściowych.

Więcej…
 
Postępowanie numer 7/2014 (26.03.2014) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor3   
Wtorek, 18 Marzec 2014 00:00

Rozwój Polskie Wschodniej - Staszów Osiek

Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, badania ścieków opadowych i monitoringu oddziaływania inwestycji na elementy środowiska przyrodniczego oraz opracowanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

 

Więcej…
 
Postępowanie numer 8/2014 (14.03.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor2   
Czwartek, 06 Marzec 2014 00:00

Sprzątanie ulic dróg wojewódzkich na terenie Obwodów Drogowych w Zgórsku i Łopusznie, w podziale na zadania częściowe. 

Więcej…
 
Postępowanie numer 10/2014 (07.04.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor4   
Poniedziałek, 17 Marzec 2014 00:00

Przebudowa miejsc przełomowych na drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od km 12+363 do km 13+035 na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Zgórsku.

Więcej…
 
Postępowanie numer 13/2014 (14.04.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor4   
Wtorek, 01 Kwiecień 2014 00:00

Prace eksploatacyjno – interwencyjne  urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na  drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w podziale na następujące zadania częściowe: Zadanie Nr 1: Prace eksploatacyjno – interwencyjne  urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku. Zadanie Nr 2: Prace eksploatacyjno – interwencyjne  urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie. Zadanie Nr 3: Prace eksploatacyjno – interwencyjne  urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. Zadanie Nr 4: Prace eksploatacyjno – interwencyjne  urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej  Nr 765 na odcinku Chmielnik – Staszów

Więcej…
 
Postępowanie numer 14/2014 (11.04.2014r.) Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor2   
Środa, 02 Kwiecień 2014 00:00

Obsługa laboratoryjna zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w 2014 roku dla ŚZDW

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8